WhatsApp İhbar Hattı: 0533 406 91 16


Doç. Dr. Ufuk Selen

Doç. Dr. Ufuk Selen

uselen@uludag.edu.tr
https://www.facebook.com/rekabetnet/
https://twitter.com/rekabetnet

YAZILARI

Daha ne kadar “Gelin ata binmiş, ya nasip” diyebiliriz! Başlamış ithalat işlemlerinin belli bir süre İGV’den istisna tutulmaması telafisi güç kayıplar yaşanmasına neden olabileceği ve sonuçta iş dünyasının vergiye uyumunu olumsuz etkileyeceği açıktır. 27 Mayıs 2020 11:27

Ey Oğul! Milleti Yaşat ki, Devlet Yaşasın Devlet, toplumsal ihtiyaçları karşılamak amacıyla millet tarafından oluşturulmuş organik bir yapı olup, toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamakla görevlendirilmiştir. Sağlık hizmetleride bunlardan en önemlilerinden biridir. 13 Nisan 2020 10:25

"Toplum olarak iki yanlışın bir doğru ettiği noktadayız" Hastalığın yayılma sürecinde bireysel tecrübelerin ve bireysel algı paylaşımlarının farklı kanallardan bilgi olarak topluma sunulmasının doğru olmadığını düşünüyorum. 19 Mart 2020 14:06

İthalde Alınan KDV Matrahı ve Ceza Kaynağı: Ardiye Ücretleri Gümrük kıymetinin konumuz açısından önemi ithalde alınan KDV matrahının ana unsurunu oluşturmasıdır. 18 Şubat 2020 13:37

Kaybedeni olmayan bir oyun oynamak mümkün mü? Kamu gücü kullanma imkanına sahip devlet, tüm müdahalelerini piyasa işleyişini düzenleyici ve denetleyici biçimde gerçekleştirmekle yükümlüdür. 24 Ocak 2020 17:04

Her Ayrılık Bir Başlangıçtır...! Bu yazımızda iktisat literatüründe kullanılan “yaratıcı yıkım” kavramının bana düşündürdüklerini sizlerle paylaşmak istedim. 21 Mart 2018 10:48

Olmaz Olsun Cüzdanımda  Milyonlar! Türkiye, 2017 yılının son çeyreğinde ortalama yüzde 11,1 oranında büyüdüğü görülmektedir. 10 Ocak 2018 09:39

Gitmek mi zor, kalmak mı zor? Sermaye kendini güven içinde hissetmediği koşullarda ve ortamlarda yatırım yapmaktan uzaklaşacaktır. 11 Aralık 2017 08:15

Askıya Aldırmak Lazım…..! Ortak gümrük tarifesi kapsamında gümrük vergisi avantajı sağlayan uygulama “Askıya Alma Sistemi” olarak tanımlanmaktadır. 22 Kasım 2017 22:58

Tasarruf şart ama…..! Toplumun vergi yükünün belli bir oranı aşması halinde mükellefler, vergiye karşı farklı biçimlerde direnç geliştirirler. 01 Kasım 2017 15:43

Biraz insaf ya HU! Sedlacek’e göre kötülük kendine ait amaçları olmayan bir şeydir. 12 Ekim 2017 10:51

Kontrolsüz güç, güç değildir. Ama... GTİP’in uluslararası yükümlülüklere bağlı şekillenmesi ve yükümlülere maddi mükellefiyet yüklüyor olması, GTİP yönetiminden sorumlu bir idarenin tanımlanmasını zorunlu kılmaktadır. 29 Ağustos 2017 14:52

Sen Salla Başını, Ben Bilirim İşimi Ekonomik rasyonelden hareket eden iş dünyası uzun dönemde daima kazançlı çıkmıştır. 15 Ağustos 2017 17:03

Rekabet ve Piyasa Yapıcılığı Üzerine Rekabet bilincini ve kültürünü geliştirmeyi amaçlayan bu platformda, rekabet, piyasa ve devlet ilişkileri hakkında görüş ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. 01 Ağustos 2017 09:25

Almanya PKK terörünü böyle ispiyonladı! Bu Alamanya harbiden ilginç. 13 Temmuz 2017 16:59

<