WhatsApp İhbar Hattı: 0533 406 91 16


Bengisu Coşkuner

Bengisu Coşkuner

Avukat

bengisucoskuner@gmail.com

YAZILARI

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA ZORUNLU ARABULUCULUK Hızla gelişen teknolojiyle birlikte Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, son yıllarda gittikçe daha da önem kazanmış ve soyut bir niteliğe sahip olan bu hakların korunması da oldukça zorlaşmıştır. 18 Ocak 2021 13:42

DEPREMDE ZARAR GÖRENLERİN YASAL HAKLARI İLE İLGİLİ SUJELERİN İDARİ, CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUĞU İmar Kanunu kapsamına giren bütün yapılar için kural olarak ruhsat alınması zorunludur. Ruhsat alma zorunluluğu sadece yeni inşa edilecek yapılar için öngörülmüş olmayıp, mevcut yapılarda yapılacak esaslı tamirat ve tadilatlar için de geçerlidir. 03 Aralık 2020 14:44

CUMHURİYET VE YENİ HUKUK SİSTEMİ Bunun üzerine Atatürk şunları söyler: “Mondros 30 Ekim’dir. Cumhuriyet 29 Ekim. Bundan tam 4 yıl 364 gün sonra Cumhuriyet’i ilan ettik. 1 gün daha olsa 5 yıl olacaktı, 5 yıl süren bir esaretin altında olmayı kabul edemezdik" 30 Ekim 2020 13:47

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI OLARAK ZORUNLU ARABULUCULUK Zorunlu arabuluculukta ise, bazı uyuşmazlıklar açısından mahkemeye başvurmadan önce arabuluculuğa başvurmak dava şartıdır 03 Eylül 2020 10:23

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLU KAVRAMI Bir hukuki ilişkinin tarafları arasında bir anlaşmazlık çıktığında başvurulacak birinci ve asıl yol devlet mahkemelerine başvurmaktır. 17 Ağustos 2020 12:29

<