WhatsApp İhbar Hattı: 0533 406 91 16


Av. Yudum Uğur

Av. Yudum Uğur

Avukat

info@yudumugur.com
https://www.facebook.com/rekabetnet/
https://twitter.com/rekabetnet

YAZILARI

Kişisel Veri Hakkında Bilinmesi Gerekenler ve Gümrük Müşavirleri için Özel İnceleme (6)
Veri gizliliği ve korunması yönünden izlenmesi gereken politika nasıl oluşturulmalı?
Kanun’un Uygulama Zamanı
Veri güvenliğine ilişkin risklerin oluşmasına engel olmak ya da olasılığı azaltmak veya tamamen korunmak için neler yapılabileceği bulunduktan ve süreç işletilmeye başlandıktan sonra sorumluluğun tamamlandığı düşünülmemelidir. 06 Şubat 2019 17:09

Kişisel Veri Hakkında Bilinmesi Gerekenler ve Gümrük Müşavirleri için Özel İnceleme (5)
Bahsedilen Yükümlülükler Nelerdir?
Suçlar ve Kabahatler Nelerdir?
Birçok farklı amaç ve durumda toplanan veriler olabilir, bunların tespit edilmesi için veri işleme faaliyetlerinin, işlemenin yapıldığı yer bazında incelenmesi, hangilerinin kişisel veri olduğunun tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekir. 30 Ocak 2019 13:42

Kişisel Veri Hakkında Bilinmesi Gerekenler ve Gümrük Müşavirleri için Özel İnceleme (4)
Gümrük Müşavirleri Bakımından Konunun İncelenmesi
Gümrük müşavirleri Gümrük Kanununda gösterilen faaliyetler dışında farklı amaçlarla da veri işlemektedir. Mesleki faaliyetleri dışında kalan veri işleme alanlarında ne olacaktır? 23 Ocak 2019 09:16

Kişisel Veri Hakkında Bilinmesi Gerekenler ve Gümrük Müşavirleri için Özel İnceleme (3)
Kişisel Veri Nedir?
Veri İşleme nedir?
Sorumluluk kimdedir?
Veri işleyen kişilerin kurguladığı başarılı yönetişim modelleri ile veri koruması ve gizliliği, şirketler için bir rekabet avantajı haline dönüştürülmeye başlanmıştır. 16 Ocak 2019 09:39

Kişisel Veri Hakkında Bilinmesi Gerekenler ve Gümrük Müşavirleri için Özel İnceleme (2)
Ülkemizde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu haricindeki düzenlemeler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve GDPR
7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun, kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektedir. 09 Ocak 2019 15:18

Kişisel Veri Hakkında Bilinmesi Gerekenler ve Gümrük Müşavirleri için Özel İnceleme (1)
Ekonomik bir değer olarak, veri.
Veri, yönetilmesi gereken riskler teşkil etmektedir ve ülkelerin bu riski yönetebilmek için başarılı veri koruma politikalarına ihtiyacı vardır. 02 Ocak 2019 10:55

<