Ahmet Necip Günaydın

Ahmet Necip Günaydın

necipgunaydin@gmail.com
https://www.facebook.com/rekabetnet/
https://twitter.com/rekabetnet

YAZILARI

TBMM’NİN 100. YILI KUTLU OLSUN! Dinsizlikle itham edilen TBMM’de 49 din uleması mebus vardı. Mehmet Akif Ersoy Burdur mebusu olarak bulunuyordu. Bu itham karşısında TBMM tarihte görülmemiş bir şekilde dini törenlerle açıldı. 22 Nisan 2020 21:58

Atatürk’ün Çanakkale Muharebelerindeki Rolü Çanakkale Savaşı’nın yaşandığı dönemde yayımlanmış olan birçok gazete, dergi ve kitaplarda yer alan bilgiler ve diğer bazı tespitler, Atatürk’ün Çanakkale muharebelerindeki rolünü belirlemek için çok sayıda veri içermektedir. 17 Mart 2020 17:22

Benim Gözümle Atatürk Atatürk Türkiye’dir, Türkiye Atatürk’tür.
Onu anlamanın en doğru yolu bilimden güç almak, çalışmak, gaflete düşmemek, Atatürk gibi düşünmek ve onurlu yaşamaktır.
09 Kasım 2018 23:48

Cumhuriyet Dönemi Ekonomisi (9)
Atatürk’ün TBMM’yi Açış Konuşmalarında Ekonomiye İlişkin Sözleri(3)
“Bir milletin kültür düzeyi üç alanda, devlet, fikir ve ekonomi alanındaki çalışma ve başarılı sonuçlarının toplamı ile ölçülür.” 06 Ağustos 2018 11:15

Cumhuriyet Dönemi Ekonomisi (8)
Atatürk’ün TBMM’yi Açış Konuşmalarında Ekonomiye İlişkin Sözleri (2)
“Sanayiin kurulması tamamlanmadıkça her yönden gönül rahatlığı duymamıza imkan yoktur.” 30 Temmuz 2018 10:03

Cumhuriyet Dönemi Ekonomisi (7)
Atatürk’ün Ekonomi Politikalarının Temel Esasları ve TBMM’yi Açış Konuşmalarında Ekonomiye İlişkin Sözleri (1)
“Gümrüklerimizi ellerinde tutuyorlardı. İstedikleri zaman istedikleri eşyayı, istedikleri şartlar altında ülkemize sokuyorlardı.” 23 Temmuz 2018 16:49

Cumhuriyet Dönemi Ekonomisi (6)
Atatürk Döneminde Dış Ticaret (1929-1938) (2)
Türkiye’nin dış ticaret dengesi 1938 yılı dışında daima fazla vermiştir. 16 Temmuz 2018 11:08

Cumhuriyet Dönemi Ekonomisi (5)
Atatürk Döneminde Dış Ticaret (1923-1929) (1)
Gelişmekte olan yerli sanayi alanlarındaki ithalata, yerli üretimi koruma adına hayli yüksek nominal vergi oranları uygulandı. 09 Temmuz 2018 13:28

Cumhuriyet Dönemi Ekonomisi (4)
Atatürk Dönemi Sanayileşme Hareketleri (1923-1938) (2)
Bu fabrikalar, Anadolu şehirlerinin çehrelerini değiştirmiş, buraları bir sanayi kentine dönüştürmüştür. 02 Temmuz 2018 13:13

Cumhuriyet Dönemi Ekonomisi (3)
Atatürk Dönemi Sanayileşme Hareketleri (1923-1938) (1)
Sanayileşmede öncelik halkın temel ihtiyaç ürünlerine yönelik olarak gerçekleşti. 25 Haziran 2018 14:13

Cumhuriyet Dönemi Ekonomisi (2)
Tarım Sektörünü Geliştirme Çabaları (1923-1938)
Atatürk ve dönemin hükûmetleri tarım sektörünü geliştirmek için büyük çaba harcadılar. 18 Haziran 2018 18:19

Cumhuriyet Dönemi Ekonomisi (1) Mustafa Kemal, siyasal bağımsızlığın ancak sağlam ve güçlü bir ekonomi ile sürdürülebileceğinin bilinci içindeydi. 11 Haziran 2018 09:17

(1923) Türkiye’nin Ekonomik Şartları (3)
Atatürk, İsmet Paşa’ya Ülke Şartlarını Hatırlatıyor…
“Bize geri, borçlu, hastalıklı bir vatan miras kaldı. Yoksul bir köylü devletiyiz.” 04 Haziran 2018 11:45

(1923) Türkiye’nin Ekonomik Şartları (2) 1923 itibariyle Ankara’dan Doğu, Kuzey Doğu ve Güney Doğu’ya uzanan demiryolları yoktu. 28 Mayıs 2018 09:57

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun! “Efendiler, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da millî egemenliğe dayanan, kayıtsız ve şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak!” 18 Mayıs 2018 17:00

1923 yılında Türkiye'nin Ekonomik Şartları (1) “Bu dakikada bile hâlâ, bir milyondan fazla masum Türk, Anadolu’nun ovalarında ve yaylalarında evsiz, ekmeksiz ve başıboş dolaşmaktadır.” 14 Mayıs 2018 10:40

Türkiye İktisat Kongresi 17 Şubat - 4 Mart 1923 "Yurdun dört bir yanından gelecek olan delegelere düşmanın yakıp yıktığı İzmir gösterilmek istenmişti…" 07 Mayıs 2018 11:39

Türk İstiklal Savaşı’nda Ekonomik Sıkıntılar (13)
Büyük Taarruz İçin Yaşanılan Ekonomik Sıkıntılar
Yüzbinlerce askerin yedirilmesi, giydirilmesi ve silahlandırılması, yeni gelir kaynaklarına ihtiyaç göstermekteydi. 30 Nisan 2018 10:21

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun! Meşhur hattatlardan Hulusi Efendi’nin yazdığı “Hâkimiyet Milletindir” levhası riyaset makamının üstüne asıldı. 22 Nisan 2018 21:34

Türk İstiklal Savaşı’nda Ekonomik Sıkıntılar (12)
Dış Ülkelerden Yapılan Para ve Silah Yardımları (d)
Hint Müslümanlarının Yardımı
Mustafa Kemal Paşa, Hindistan Hilafet Komitesi’nin gönderdiği paraları gerektiğinde geri göndermeyi düşünmüştü… 16 Nisan 2018 09:05

Türk İstiklal Savaşı’nda Ekonomik Sıkıntılar (11)
Dış Ülkelerden Yapılan Para ve Silah Yardımları (c)
Azerbaycan’ın Yardımı
“Paşam, Türk Milletinde bir anane vardır; kardeş kardeşe borç vermez…” 09 Nisan 2018 09:53

Türk İstiklal Savaşı’nda Ekonomik Sıkıntılar (10)
Dış Ülkelerden Yapılan Para ve Silah Yardımları (b)
Fransa’nın Yardımları
Fransızlar, 1915 tehciri (zorunlu göç) ile Suriye ve Lübnan topraklarına göç ettirilmiş olan Ermenileri silahlandırarak bu şehirlerin işgalinde kullandılar. Fransız üniformalı Ermenilerin, kadınlara ve halka yaptıkları kötülükler, millî direnişi ateşledi. 02 Nisan 2018 09:33

Türk İstiklal Savaşı’nda Ekonomik Sıkıntılar (9)
Dış Ülkelerden Yapılan Para ve Silah Yardımları (a)
Sovyet Rusya'dan Gelen Yardımlar
Atatürk, Türk milletinin bağımsızlığı ve yüksek çıkarları uğrunda, birçok devlet ve çevre ile ilişkiler kurmuştur. 26 Mart 2018 10:43

Atatürk’ün Çanakkale Muharebelerindeki Rolü Mustafa Kemal, Yarbay Rütbesiyle Katıldığı Çanakkale Savaşı sonunda General Oldu. 18 Mart 2018 08:00

Türk İstiklal Savaşı’nda Ekonomik Sıkıntılar (8)
Tekalif-i Milliye Emirleri
Mustafa Kemal Paşa, Türk milletini sadece canı ile değil malı ile de savaşa çağırıyordu. 12 Mart 2018 15:05

Türk İstiklal Savaşı’nda Ekonomik Sıkıntılar (7)
Karşılanması Zorunlu Giderler ve Gelir Artırıcı Vergi Kanunları
TBMM bu durumlara bir son vermek için, Ekim 1920 başından itibaren birçok gelir artırıcı kanun çıkarmak zorunda kaldı. 05 Mart 2018 14:59

Türk İstiklal Savaşı’nda Ekonomik Sıkıntılar (6)
TBMM’de İlk Bütçe Çalışmaları
Milletvekilleri konuya savaş bütçesi olarak bakıyorlar, kamu harcamalarını bile son derece gereksiz görüyorlardı. 26 Şubat 2018 10:23

Fevzi Çakmak Paşa’nın (1876-1950) İstanbul’un İşgalinde yaşadıkları ve Ankara’ya Gelmesi “İngilizler Harbiye Nezaretini işgal ederek benim nezaret odama kadar süngülü neferlerini soktular.“ 19 Şubat 2018 14:03

Türk İstiklal Savaşı’nda Ekonomik Sıkıntılar (5)
TBMM’nin Aldığı Tasarruf Önlemleri
Dükkanı önünde “kallavi” (iri, kulpsuz) fincan ile kahve içen bir esnafa “Men-i İsrâfat Kanunu’na Muhalefet” suçundan dolayı para cezası kesilmiştir. 13 Şubat 2018 11:01

Türk İstiklâl Savaşı’nda Ekonomik Sıkıntılar (4) Meclisin Malî Kaynak Bulma Çabaları 05 Şubat 2018 10:08

Türk İstiklâl Savaşı’nda Ekonomik Sıkıntılar (3)
TBMM’nin Açılışı ve Yaşanılan Şartlar
Cephedeki askerin siperlerde uyuduğunu bilen mebuslar tahta sıralar üzerinde uyumayı bile lüks buluyorlardı. 29 Ocak 2018 11:18

Türk İstiklal Savaşı’nda Ekonomik Sıkıntılar (2)
İkinci İnönü Savaşı’nın Lojistik Şartları
“Siz orada yalnız düşmanı değil, milletimizin makûs talihini de yendiniz.” 22 Ocak 2018 12:21

Türk İstiklal Savaşı’nda Ekonomik Sıkıntılar (1)
Birinci İnönü Savaşı’nın Lojistik Şartları
“Cephane gönderin, yeniliyoruz” anlamındaki telgrafa karşılık beş on sandık cephane yola çıkarıldı. 15 Ocak 2018 11:08

Millî Mücadele’de Ekonomik Sıkıntılar (11)
Kuvayi Milliye’nin Sorunları ve Düzenli Orduya Geçiş
Kuvayi Milliye, tarihî bir görevi yerine getirmekle beraber birçok sorunu da beraberinde taşıyordu. 08 Ocak 2018 08:01

Millî Mücadele’de Ekonomik Sıkıntılar (10)
Kuvayi Milliye’nin Mali Kaynakları
Kuvayi Milliye bir halk hareketi olarak geliştiği için, her türlü harcamalarının da halk tarafından karşılanması gerekiyordu. 30 Aralık 2017 09:58

Milli Mücadelede Ekonomik Sıkıntılar (9)
Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi imdada yetişiyor
“Sizin biraz sıkıntıda olduğunuzu öğrendik, az olsa da yardımda bulunmayı vazife bildik.” 22 Aralık 2017 16:18

Millî Mücadele’de Ekonomik Sıkıntılar (8)
Sivas’ta Yaşanan Ekonomik Sıkıntılar (d)
Mevcut nakitleri, yolluk olarak aldıkları yirmi haşlanmış yumurta, bir okka peynir ve on ekmeğe yetişmişti. 18 Aralık 2017 08:57

Millî Mücadele’de Ekonomik Sıkıntılar (7)
Sivas’ta Yaşanan Ekonomik Sıkıntılar (c)
“Evvela Ankara’ya kadar ne masrafımız olacak, saniyen burada tesviye edilecek borcumuz elbette var, miktarı nedir?” 10 Aralık 2017 11:15

Millî Mücadele’de Ekonomik Sıkıntılar (6)
Sivas’ta Yaşanan Ekonomik sıkıntılar (b)
Kaldırımları doldurmuş olan bu aç ve açıkta kalmış yoksul göçmenlere Sivaslı kadınlar kucak açtılar. 02 Aralık 2017 11:59

Millî Mücadele’de Ekonomik Sıkıntılar (5)
Sivas’ta Yaşanan Ekonomik Sıkıntılar (a)
Millî Mücadele 108 gün Sivas’tan yönetildi. 27 Kasım 2017 09:21

Milli Mücadele’de Ekonomik Sıkıntılar (4)
Erzurum’dan hareketi parasızlık geciktirdi
“Tabiî yol boyunca ve Sivas’ta da paraya ihtiyacımız olacak. Kasamız malum!” 20 Kasım 2017 08:09

Millî Mücadele’de Ekonomik Sıkıntılar (3)
“Nöbet Tutuyorum Paşam!”
1919 şartlarında yollarda her konak mesafede benzinlikler,  konaklanacak mekanlar, karayolları mevcut değildi… 14 Kasım 2017 15:23

Atatürk’ü Anarken, Anlamaya Çalışmak… Atatürk; Türk Bayrağı, Türk İstiklal Marşı gibi ortak değerimizdir. 09 Kasım 2017 10:09

Millî Mücadele’de Ekonomik Sıkıntılar (2) Mustafa Kemal Paşa ve karargâhına verilen kanıtlanabilir para, sadece aylıklar, yolluklar, sonradan maaşlara yapılan %50 zam ve 1000 liradan ibarettir. 06 Kasım 2017 11:02

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN! “Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve devam ettirecek sizsiniz.” 28 Ekim 2017 12:03

Millî Mücadele’de Ekonomik Sıkıntılar (1) “Hayır! dönmeyeceğiz çocuk! Annene ve kardeşlerine Allahaısmarladık de… Dönmeyeceğiz!” 24 Ekim 2017 10:33

Birinci Dünya Savaşı Finansmanı  Almanya, müttefiği Osmanlı devletinin savaş giderlerini karşılamak yerine, borçlandırma yolunu seçti. 17 Ekim 2017 10:59

Kapitülasyonların Kaldırılması Girişimleri ve Lozan’da Noktalanması Kapitülasyonlar Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Türk İstiklal Savaşı’nın bir sonucu olarak Lozan Antlaşması ile kaldırılmıştır. 10 Ekim 2017 12:46

Osmanlı Devleti’nde Kapitülasyonlu Yüzyıllar Dünyaya hükmedildiği bir dönemde verilen ayrıcalıklar, inkıraza düşüldüğü zamanlarda Osmanlı Devleti’ne büyük bedeller ödetti. 03 Ekim 2017 10:49

Osmanlı Devletinde Bankacılık Süreci (2) II. Meşrutiyet döneminde, İstanbul’da beşi yabancı sermayeli on banka, Anadolu’da ise on banka kurulmuştur. 27 Eylül 2017 14:51

<