OSB’lerde enerji kullanımı


OSB içerisindeki serbest tüketici olan sanayiciler, istedikleri tedarikçiden elektrik enerjisi satın alabilmektedirler.Ekim ayının ortalarında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından “Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ taslağı yayınlanarak kamuoyu görüşüne sunulmuştur. Bilindiği üzere elektrik piyasasında, serbest tüketiciler tedarikçisini seçme hakkını kullanmaktadır. Serbest tüketici olduğu halde herhangi bir tedarikçi firmadan enerji alım anlaşması yapmayanlar veya yapamayanlar, son kaynak tedarikçisi olan görevli elektrik dağıtım şirketlerinden elektrik enerjisi alması gerekecektir. Bahsi geçen tebliğ taslağına göre belli bir gücün üzerinde elektrik tüketen sanayi tesislerinden herhangi bir perakende elektrik satış işi yapan tedarikçi ile anlaşmayanlar için görevli tedarik şirketlerince uygulanacak elektrik satış tarifesi düzenlemesi yapılmaktadır. Taslağa göre bu yeni tarife fiyatı, mevcut sanayi tarifesinden yukarıda olacaktır ama ne kadar yukarıda olacağı henüz belirlenmemiştir.

 ***

Türkiye toplamda 21 dağıtım bölgesine bölünmüş olup, Bursa ili UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.) şirketi kapsamındadır. 2013 yılında 21 dağıtım bölgesinde görevli şirketlerin faaliyetleri “dağıtım” ve “satış” olarak ayrıştırılarak ayrı firmalar kurulmuş olup, Bursa ili için görevli tedarik şirketi UPESAŞ (Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş.)’dir. Yani Bursa ilinde tedarikçisini seçemeyen büyük tüketimli sanayi müşterilerinin elektrikleri UPESAŞ tarafından bu yeni tarife fiyatından satılacaktır.

*** 

Organize Sanayi Bölgeleri, EPDK tarafından yayınlanmış görevli tedarikçi listesinde olmasalar da bölgelerinde son kaynak tedarikçisi gibi davranmaktadırlar. Yani OSB içerisindeki serbest tüketici olan sanayiciler, istedikleri tedarikçiden elektrik enerjisi satın alabilmektedirler. Eğer OSB içerisindeki sanayici enerjisini bu yolla satın almamış ise, OSB portföyüne düşerler ve ilgili OSB’nin elektrik tedarik koşullarına tabii olacak şekilde enerjisini OSB’den satın alırlar. Bu durum bölge sanayicileri için bir avantajdır. Çünkü OSB’ler katılımcılarının dahil olduğu büyük havuz için en uygun tedarik fiyatını bulabilirler.

***

Bu tebliğ sonrası sanayi elektrik fiyatlarında bir yükselme beklenmektedir. Öte yandan bugün için mevcut elektrik tarife fiyatları üzerinden OSB’lerin indirimli enerji alamadıkları da bir gerçektir. Basına yansımış haliyle birçok OSB’nin mevcut sözleşmelerini yenilemek zorunda kaldığı, yenileme zamanı gelen sözleşmelerin uzatılmadığı ve tedarikçilerden teklif alınamadığı söylenmektedir. Meseleye tedarikçi açısından da bakmak gerekir. Elektrik tarife fiyatlarına 2 yıldır hiç zam yapılmıyorken, tedarikçiler artan maliyetlerden şikayet etmektedirler. Tedarik şirketleri spot piyasada artan elektrik fiyatlarının yanında YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) gider kalemi ve sistem kullanım bedelleri gibi yan giderlerin aşırı yükselmesinden dolayı kendi maliyetlerinin mevcut elektrik satış tarife fiyatlarını geçtiğini ifade ediyorlar. Bu durumun özellikle son 1 yılda büyük zararlara yol açtığı için mevcut tarife fiyat bazlı teklif veremediklerini söylüyorlar.

*** 

Sanayici haklı olarak ucuz elektrik enerjisi satın almak isterken, tedarikçi satmaya çalıştığı enerjinin kendisine maliyetinin satış rakamlarından fazla olduğunu söylüyor. Piyasanın bu noktada rahatlaması için ilk etapta bu tebliğin hayata geçmesi lazım gibi görünüyor. Ancak sanayicinin ucuz elektrik talebinin otoritelerce göz ardı edilmemesi ve elektrik tedarik maliyetlerini aşağı çekecek düzenlemelerin yapılarak, sanayicinin perakende satış şirketleri üzerinden daha uygun koşullarda elektrik satın alabilmesinin önü açılmalıdır.

<