Ordino bedeli Ünsped’i üyelikten çıkardı


UTİKAD, üyelerine gönderdiği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener imzalı duyuru ile, Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş.'nin üyelikten çıkardığını duyurdu.Bu yıl geçmiş yıllara göre üzerinde yoğun tartışmaların yaşandığı “ordino" aslında 2000 yılında, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile birlikte uygulamadan kalkmış, Ordino diye bir belge resmi olarak kullanılmaz olmuştu. Bunu Türkiye’de ilk kez yazan, çizen benim. Konuyu ticaret odaları dahil her platformda, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gümrük müşaviri olarak dile getirdiğim, aşağıdaki linkin verdiğim yazılarda çok net bir şekilde görülmektedir. Aslında bir nevi konuya 2000 yılından sonra savaş açmış biri olarak bulabildiğim yazılarımın bir kaçının linkini aşağıya çıkardım.

Benim bu konuları dile getirdiğim yılların hem taşıma firmaları hem gümrük müşavirleri firmaları bu hampadan gelen ordino bedeline sımsıkı sarıldılar. Çünkü konu reddedilecek bir rakam değildi. Özellikle deniz yolunda 100 -150 dolarlar civarınd ordino bedeli alındığını ifade edersek  konunun ne kadar  par tuttuğunu anlamak kolaylaşır. Günümüzde ise konu hızlı taşıma firmaları ve nakliye işlerini birlikte yapan üstüne  bir de  gümrük işlemleri takip eden firmalar için çok caziptir. Bu kavganın temel sebebi budur.

Gümrük müşavirliği firmalarının bir çoğu dernekler dahil bu insanlarla mücadele  etmekten  korktular derneklerin  yöneticileri bu tekel firmalarının kendilerinin müşterilerini  alacaklarından  endişe  duyup  sindiler. Çünkü ne hikmetse teşkilattan ayrılan ne kadar üst düzey bürokrat varsa bu  firmalarda çalışıyordu. Aradan yıllar geçtikçe şimdi daha iyi anlaşılıyor ki çalışırken bir çoğu ile anlaşma yapmışlar. Bu nedenle zamanın gümrük üst düzey yöneticileri tam siper yapmış bu konuda bir tek yazı çıkarıp kamu oyunu bilgilendirmeyi bırakın adeta  olmayan ordinoya gümrük teşkilatlarını siper ederek  sessiz  kalmayı yeğlediler. O nedenle bu haram para ve haksız rekabet mücadelesinde bugün bir yere gelmiş Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bürokratlarımızı kutluyorum.

Gerek bu konuda okuyucu mektuplarına yazdığım yazılarla gerekse bu konuyu sanayicimizi, ihracatçımızı maliyet  rekabeti   açısından  haksız  rekabet yarattığını defalarca dile  getiren yazılarım incelediğinde konu daha iyi anlaşılacaktır.

http://www.ekohaber.com.tr/ekohaber-ahmet-ozenalp-17-06-2008-yazisi-yazi_id-5620.html

http://www.ekohaber.com.tr/ekohaber-ahmet-ozenalp-03-08-2010-yazisi-yazi_id-11040.html

http://www.ekohaber.com.tr/ekohaber-ahmet-ozenalp-01-03-2011-yazisi-yazi_id-12329.html

http://www.ekohaber.com.tr/ekohaber-ahmet-ozenalp-02-10-2012-yazisi-yazi_id-15894.html

Biz o gün o yıllarda ifade ettik.  Alınan her ordino parasının büyük çoğunluğu yurt dışına çıkıp Aziz Türk milletine kurşun olarak  terör  finansmanı olarak  geri  dönmektedir. Dedik dikkatle inceleyin çünkü  bu  firmaların  tamamı  yabancı  firmalardır. Paranın nereye gittiği ve ne olarak döndüğü...

Deniz yolunda   bu  konuda yüz milyonlarca dolar ordino ücreti  ordino  veya  her ne ise  çeşitli  evraklar adı  altında  alınmaktadır. Bu konu, şahsen benim Uluslar arası rekabet  ve teknoloji  genel başkanı sıfatıylada  her zaman  gündemimdedir. Son kuruş ortadan kalkıncaya  kadar hep devam edecektir. Çünkü bu haram para  haksız  ücret  gümrük  müşavirlerin   bir  çoğunun  mesleğinden   etmekte  ek gelir olarak aldıkları  bu  ücretlerle  bu firmalar  Gümrük  ve  ticaret  bakanlığı Müşteşarlığınca oluşturulan asgari  ücretlerin  delinmesinde  araç olarak kullanılmaktadır.

Şimdi bu münasebetle söyleşi  yapmak  zorunda  kaldığımız olaya  gelirsek. Bu yıl Ordino  savaşları olarak  2017 yılının son aylarına  damga vuran  bu  kavganın  sebebi haksız  kazanç, haram  para  ve haksız  rekabettir. UTİKAD firmasının üyelikten ihraç konusuna  gelince gerekçesi  kadar  olayın  temelinde yatan sebepte  çok önemlidir…

UTİKAD İHRAC YAZISI 

UTİKAD, üyelerine gönderdiği (23.02.2018) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener imzalı duyuru ile, Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş.'nin üyelikten çıkardığını duyurdu. UTİKAD, aldığı kararın gerekçesini, Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş.'nin geçtiğimiz aylarda ordino ve lojistik maliyetleri ile ilgili olarak internet sitesinde ve farklı kurumlara gönderdiği e-posta mesajlarında, Dernek ve üyelerin çalışmalarını itibarsızlaştırıcı yayınlar yapması olarak gösterdi. 

Duyuruda, Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş.'ye daha önce konu hakkında ihtarname gönderildiği ancak yayınların devam etmesi sebebiyle, 6 Şubat 2018 tarihinde UTİKAD'ın Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Ünsped'in üyelikten çıkarılmasına oy birliği ile karar verildiği belirtildi.

UTİKAD tarafından yapılan duyuru metni şöyle; 

"Üyemiz Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş.'nin, geçtiğimiz aylarda ordino ve lojistik maliyetlerle ilgili olarak internet sitesinde ve farklı kurumlara gönderdiği e-posta mesajlarında, Derneğin ve üyelerinin çalışmalarını itibarsızlaştırma amacı taşıyan yayınlar yaptığı üyelerimizce de malumdur. Üyemizin bu tür davranışlarının ve yaptığı yayınların açıkça Derneğimizin amaç ve hedeflerine aykırı olduğunu belirten, bu nedenle söz konusu metinleri yayınladığı tüm mecralardan kaldırması ve gereken düzeltme beyanlarında bulunmasını talep eden bir ihtarname noter aracılığıyla 3 Ocak 2018 tarihinde firmaya gönderilmişti. Durum İlgi bültenimizle de üyelerimize bildirilmişti.

Söz konusu ihtarname 5 Ocak 2018 tarihinde firma tarafından tebliğ edilmiş olmasına rağmen, ihtarnameye konu talepler ve kendisine hatırlatılan yükümlülükler yerine getirilmediği gibi Derneğin çalışmalarını itibarsızlaştıran, menfi etki eden, incitici ve kötüleyici nitelik ve amaç taşıyan yayınlar yapılmaya, söz konusu yayınlarda, üye firmaların da kişilik haklarına haksız saldırı teşkil eden, toplumsal ve ticari itibarlarını zedeleyen asılsız isnatlarda bulunulmaya devam edilmiştir.

İhtarnamede konu edilen olumsuz faaliyetlerin ve yayınların devam etmesi sebebiyle 6 Şubat 2018 tarihinde yapılan UTİKAD Yönetim Kurulu toplantısında, firmanın UTİKAD üyeliğinden çıkarılmasına, tüzüğün 10-c-2 maddesi gereğince üyelik kaydının silinerek UTİKAD ile ilişiğinin kesilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. Bu karar 20 Şubat 2018 tarih ve 09224 numaralı ihtarname ile firmaya bildirilmiştir. 

Söz konusu gelişme, mesleğini ve ticari faaliyetlerini mevzuata ve etik ilkelere uygun bir şekilde sürdüren Değerli Üyelerimize saygıyla duyurulur." 

<