“İmar Barışı” Sanayiciler için düzenlendi


Sanayicilerimizin çağrısına Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız sessiz kalmadı. Yapılan düzenleme ile sanayicilerimizin yararına değişiklikler yapıldı. Değişiklikleri ve ödenecek “Yapı Kayıt Belgesi Harçları"nı Ahmet Özenalp rekabet.net için değerlendirdi.Kamuoyunda ‘İmar Barışı’ olarak bilinen ve İmar Kanunu ile imar mevzuatında bir takım değişiklikleri öngören düzenlemelere, Sanayicilerimizin yararına olmayacağı için itiraz etmiş, konuyu ilk kez Rekabet.net’te 31.07.2018 16:07 kamuoyuyla paylaşmıştık.

Haber sitemizde “Neden OSB’nin yararına değil? Nasıl yararlı hale getirmek lazım?”… Konuyu enine boyuna siz okuyucularımızla paylaşmıştık.

Sanayicilerimizin çağrısına Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız sessiz kalmadı. OSBÜK ve OSB’lerimizin uzun bir teknik çalışması sonucu tebliğ değişti. Yapılan ikinci düzenleme ile sanayicilerimizin yararına değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikleri ve yeni şekliyle ödenecek "Yapı Kayıt Belgesi Harçları"nı değerlendirecek olursak;  

‘Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar’ a ilişkin Tebliğde Yer alan önemli Değişiklikler:

İmar barışı kapsamında çıkarılan ‘Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar’ a ilişkin tebliğde 20 Eylül 2018 tarih ve 30541 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılmıştır.

Tebliğ’de yapılan değişikliklerde tespit etmiş olduğumuz önemli hususlar aşağıda belirtilmiştir.

· (Tebliğin 5. Maddesinin a fıkrasında yapılan değişiklik) Asıl sorun olarak nitelediğimiz yapının bulunduğu arsa değerinin tüm arsa yüzölçümü üzerinden hesaplanması değiştirilmiş, Yapı Kayıt Belgesi müracaatında bulunulan yapıya isabet eden arsa payı üzerinden hesaplanması ölçüsü getirilmiştir. Değişiklik öncesi ödenemeyecek kadar büyük meblağlara kadar çıkan bedellerin değişlikle makul seviyelere indiği görülmektedir (%90 oranında azalma görülmektedir)

· (Tebliğin 5. Maddesinin b fıkrasında yapılan değişiklik) Değişiklik öncesi enerji santrallerinden sadece güneş santralleri için yapı yaklaşık maliyeti öngörülüyorken bu bent tüm enerji üretim tesislerini kapsar hale getirilmiştir. Ayrıca iskele, liman, tersaneler de kapsama alınmıştır. İstinat duvarı, dolgu alanı, havuz, spor sahaları ve benzeri bina niteliğinde olmayan yapılar için de ayrı bir yapı yaklaşık maliyeti öngörülmüştür.

· (Tebliğin 10. Maddesinde yapılan değişiklik) Eksik ödenen bedellerin tamamlanması veya fazla ödenen bedellerin iadesi ile ilgili ayrıntılı düzenlenmeler yapılmıştır. Daha önce ilgili hususlar hakkında ayrıntılı bir düzenleme yoktu.

· (Tebliğin 5. Maddesine ç fıkrası eklenmiş) İbadethaneler ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ticari maksatla kullanılmayan yapıları için belge bedeli alınmayacağı getirilmiştir.

ÖRNEK:

OSB’mizde 15.000 m2 arsa üzerinde yer alan 10.000m² fabrika ve 400m² ruhsatsız yapı için;

· Değişiklik öncesi:

                       Alanı                           Birim Değeri                      Tutarı
 Arsa :       15000,00m²                        521,37 TL                7.820.550,00 TL
 Yapı :            400,00m²                        600,00 TL                   240.000,00 TL
 
                                                                Harca esas değer:  8.060.550,00 TL

Ödenmesi gereken yapı kayıt bedeli (%5): 403.027,50 TL olacağı hesap edilmektedir.

· Değişiklik sonrası:

                       Alanı                          Birim Değeri                        Tutarı
Arsa P. :       576,92m²                         521,37 TL                    300.788,78 TL
    Yapı :     1000,00m²                         600,00 TL                   600.000,00 TL
 
                                                                    Harca esas değer: 900.788,78 TL

Ödenmesi gereken yapı kayıt bedeli (%5): 45.039,44 TL olacağı hesap edilmektedir.

Not: Düzenlemede başvurulan yapı alanı 1000m2 den az ise hesap 1000m2 üzerinden yapılmaktadır.

Saygılarımla,

AHMET ÖZENALP

Bursa OSB (Organize Sanayi Bölgesi) Denetim Kurulu Üyesi
URTEB (Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği) Genel Başkanı

<