“Aracımız Çevreyi Kirletmesin”


Bursa’da hava kirliliği değerleri, “sağlıksız” kategorisinde...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı araştırmaya göre Bursa’da 806 bin 387 adet araç bulunuyor. Bu sayı her gün gittikçe artıyor. Araç sayısındaki artış, rahatlığı yanında trafik sorunlarını beraberinde getiriyor. Bunun dışında ise yaşamımızı tehdit eden çevre sorunlarının da temel nedenlerinden birisi.

Geçtiğimiz günlerde Bursa için hava kirliliği kritik seviyelere ulaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kurulan ölçüm istasyonlarının verdiği değerlere göre Bursa’da hava kirliliği “163” olarak, yani “sağlıksız” kategorisinde değerlendirildi.

Tablodaki hava kirliliğinin pek çok nedeni var. Bunlar arasındaki motorlu araçların neden olduğu kirliliklerin kaynağında; başta kurşun ve bileşikleri olmak üzere azotoksitler, karbonmonoksitler, kükürdioksitler, karbondioksitler ve katı parçacıklar gibi kirleticiler yer alıyor.

Havadaki zararlı maddelerin solunmasıyla;  

 • Solunum sistemi hastalıklarında artış
 • Kronik kalp hastalığı olan kişilerin hastalıklarında ilerleme
 • Kanser görülme sıklığında artış
 • Erken ölümlerde artış gibi hayati sorunlar doğuyor.

Atmosfere salınan kükürt dioksit, azot dioksit ve partiküllerin yeryüzünde su ve toprağa karışarak geri dönmesi ise ayrı bir tehlike. Kirli havadan önce çocuklar, yaşlılar, hastalar sonra da sağlıklı olan bireyler etkileniyor.

Motorlu taşıtlar açısından havayı kirleten unsurların önüne geçebilmek için alınabilecek temel önlemleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Araçların bakım ve onarımları zamanında yapılmalı
 • Araçların muayeneleri periyodik olarak yapılmalı
 • Egzoz gazı emisyon ölçümü zamanında yapılmalı
 • Toplu taşıma teşvik edilmeli
 • Temiz yakıt ve hammadde kullanımı sağlanmalı
 • Çevre konusunda eğitimler verilmeli
 • Gerekli hukuki düzenlemeler yapılmalı

Yaşanabilir bir gelecek için sorumluluklarımıza sahip çıkarak, gelecek nesillere temiz bir hava bırakabilmek dileğiyle…

<