Kaçak eşya ve taşıtların tasfiyesi

Gümrüklerde, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca el konulan kaçak eşyayla alıkonulan taşıtların tasfiye süreçleri hızlandırılıyor.
Bekletilmeyecek nitelikteki kaçak eşya için 1 aylık, diğer eşyalar için ise 6 aylık süre beklenilmeksizin, 2 iş günü içinde gümrük müdürlüğünce gerekli tespitler yaptırılarak sulh ceza hakimliğinden tasfiye kararı talep edilebilmesi mümkün olacak.

Kaçak eşya ve taşıtların tasfiyesi
- A +

Gümrüklerde, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca el konulan kaçak eşyayla alıkonulan taşıtların tasfiye süreçleri daha hızlı gerçekleştirilecek. 

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kaçakçılığa konu olan eşyayla Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda belirtilen suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlar, rızayla teslim edilmezse el konulacak.

El koyma işlemi, 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulacak. Hakim, kararını el koymadan itibaren 48 saat içinde açıklamazsa el koyma kendiliğinden kalkacak. Bu durumda eşya, başvurusu halinde sahibine teslim edilecek.

Kanunda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında verilen el koyma kararları, bu araçların kayıtlı bulunduğu sicile şerh verilerek icra edilecek.

Söz konusu taşıtlar rızayla teslim edilirse eşya sahibinin ya da bulunduran kişinin buna dair imzalı beyanı alınacak.

Kaçak şüphesiyle el konulan akaryakıt hariç, her türlü eşyanın tasfiye şartları da düzenlemede yer aldı. Buna göre, ambara alınış tarihinden itibaren 6 aylık süresi dolan eşya, zarara uğraması, değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin bulunması veya muhafazasının ciddi külfet oluşturması hallerinde bekletilmeyecek. Bu nitelikteki eşyalar 2, diğer eşyalar 10 iş günü içinde gümrük müdürlüğünce işletme müdürlüğüne gönderilecek.

Eşyaya ilişkin hakim veya mahkeme kararları, ilgili hukuk birimi tarafından en geç 2 gün içinde ilgili işletme müdürlüğüne bildirilecek.

Zarara uğrayacağı, değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin olacağı veya muhafazasının ciddi külfet oluşturacağı belgelerinden veya fiili durumundan anlaşılan kaçak eşya için 1 aylık, diğer eşyalar için ise 6 aylık süre beklenilmeyecek. Bu eşyalar için 2 iş günü içinde gümrük müdürlüğünce sulh ceza hakimliğinden tasfiye kararı talep edilebilecek. 

Kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtın değeri kadar teminat, alıkoyma veya muhafaza altına alınma tarihinden itibaren 30 gün içinde gümrük idaresine teslim edilirse, araç sahibine verilecek.

Tasfiye süreçleri hızlanacak

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda tanımlanan suçların konusunu oluşturan ve aynı zamanda fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte olduğundan şüphe edilen eşya, bir gümrük işlemiyle bağlantılı olması halinde gümrük idaresine ait ambarlara alınacak.

El konulan eşyanın gümrük işlemleriyle bağlantısının kurulamaması halinde ise bu tür eşya, gümrük idaresince teslim alınmayacak ve milli emlak birimlerine teslim edilecek. 

Yurt içinde Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında el konulan ve aynı zamanda Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında olduğu değerlendirilerek gümrük idaresine teslim edilen eşyayla ilgili, Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında dava açılması ve mahkemesince imhası yönünde karar verilmesi halinde, eşyanın depolanması, imhası ve yapılan diğer masraflar yükümlüsünden alınacak.

Böylelikle gümrüklerde, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca el konulan kaçak eşyayla alıkonulan taşıtların tasfiye süreçleri hızlandırılarak ekonomiye kazandırılacak. Kanunun, kaçak eşyanın ve kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtların tasfiyesinde, gümrük idareleri ve kolluk birimlerince yeknesak uygulama yapılması da temin edilecek.

AA

Yorum Ekle

İlgili Haberler

<