‘Dış Paydaş Çalıştayı’ yapıldı

Rekabet Kurumu Başkanı Torlak: "Paydaşlarımızın sesini duymak ve bu doğrultuda 2019-2023 stratejik planımızı hazırlamak istiyoruz"

‘Dış Paydaş Çalıştayı’ yapıldı
- A +

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, kurumsal kapasitelerini geliştirmek istediklerini belirterek, "Paydaşlarımızın sesini duymak ve bu doğrultuda 2019-2023 stratejik planımızı hazırlamak istiyoruz." dedi.

Kurumun, 2019-2023 Stratejik Planı'na ilişkin "Dış Paydaş Çalıştayı" Bilkent Otel'de gerçekleştirildi.

Torlak, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kurumların hafızalarıyla geliştiğine işaret ederek, tecrübeler ışığında gidilmesi gereken rotanın doğru çizilmesi kadar hedefe gidiş yöntemlerinin doğru belirlenmesinin de önemli olduğunu söyledi.

Rekabet Kurumunun 20. yılını geride bıraktığına dikkati çeken Torlak, kurumun değerini, güvenilirliğini, farkındalığını koruyarak güçlendirmeyi ve tüketici refahına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Torlak, "Piyasaların rekabete açık ve şeffaf olmasının önündeki engelleri kaldırarak, etkin işleyen rekabetçi piyasaların oluşması ve korunmasını sağlamak bizim asli görevimiz. Kararlarımızın piyasayı ne ölçüde etkilediğinin farkındayız. Süreç içinde duyamadığımız, zamanla körleştiğimiz noktalar olabilir. Farklı paydaşların bir arada olduğu bu toplantıda geri bildirimleri ve eleştirileri dikkati alarak kurumsal kapasitemizi geliştirmek istiyoruz. Paydaşlarımızın sesini duymak ve bu doğrultuda 2019-2023 stratejik planımızı hazırlamak istiyoruz." diye konuştu.

Torlak, Rekabet Kurumunun sadece verdiği cezalarla anılan bir kurum olmasını istemediklerini belirterek, toplumda rekabet kültürünün yerleşmesi ve gelişmesine katkı sağlama çabası içinde olduklarını kaydetti.

Rekabet Kurumu ile ilgili genel değerlendirme, kurumsal ilişkiler, ekonominin mevcut durumu  ve piyasadaki rekabet ihlalleri, uluslar arası rekabet otoriteleri ve rekabet uygulamaları, kurumdan beklentiler konularında öneride bulunabilecek temsilcilerin katıldığı toplantıya Bursa’dan temsilen Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği (URTEB) Genel Başkanı Ahmet Özenalp de görüşleri ile katkıda bulundu.

Toplantıya, Sanayici ve iş insanlarının Rekabet ihlalleri konusunda iki ayrı rapor sunarak destek olan Özenalp, etkin Rekabet ihlaline karşı ürettiği çözüm önerilerini 5 madde ile çalıştayda sundu.

1-4054 sayılı Rekabet Kanununda ve bağlısı ikincil mevzuatta rekabet sürecini bozucu davranışların engellenmesi için yasal idari ve hukuki düzenlemelerin yapılması

2-Etkin bir rekabet hukuku uygulaması ayni zamanda etkin ve zamanında işleyen bir yargısal denetim süreciyle sağlanabileceği gerçeğinden hareketle Rekabet Kurulu kararlarının yargısal denetimi hususlarında etkin ve saydam, alternatif ve uygulanabilir modellere ve düzenlemelere ihtiyaç vardır.

3-Tam üyelik gerçekleşmeden Türkiye A.B.’nin Kamu alımları ve Devlet yardımları, düzenlemelerini kabul etmesi sanayi alanındaki milli kazanımlarımızın kaybedilmesine yol açabilir. Bu nedenle Gümrük Birliğinin tesisine yönelik 1/95 ortaklık Konsey Kararında bu yönde her hangi bir düzenleme yapılmaması gerekir.

4- Rekabet Kurumu mevcut saydamlık düzeyini artıracak önlemleri almalıdır.

5- Rekabet Kurumu kamuoyunun bilinç düzeyini artıracak önlemleri almalıdır.

 

Başkan Torlak toplantı sonunda  katılımcılara yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür etti.

(AA / REKABET.NET )

Yorum Ekle

İlgili Haberler

<